Rotmanka, 02.03.2014r.

 

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA RADY PARAFIALNEJ

 

W dniu 16 lutego br. odbyło się spotkanie Rady Parafialnej, na którym zajęliśmy się zadaniami związanymi z budową kościoła oraz priorytetami prac na 2014 rok poprzez pryzmat możliwości finansowania.

Podsumowując wszystkie dotychczasowe przepływy pieniężne związane z budową kościoła – zainwestowano już łącznie kwotę ponad 2 miliony złotych.

Parafia – co bardzo cieszy, jest na dzień dzisiejszy bez żadnych długów!

Składamy zatem wielkie podziękowania tym wszystkim Państwu, którzy wspieraliście modlitwą, środkami finansowymi i pomocą fizyczną budowę kościoła w Rotmance.

Dzięki Wam i Waszemu wsparciu w ubiegłym roku wykonano:

+ fundamenty ogrodzenia przy kościele

+ przełożyliśmy chodnik po lewej stronie kaplicy od ul. Kościelnej

+ wykończyliśmy kruchtę

+ oraz spłacaliśmy zadłużenia parafii

Mamy już za sobą 11 lat budowy kościoła. W obecnym roku planujemy dalsze prace wykończeniowe. Oto one:

  1. W pierwszej kolejności planujemy realizację chodnika o szerokości 3,5m dookoła kościoła, aby już na Wielkanoc można było suchą nogą uczestniczyć w procesji. Położymy podbudowę z kruszywa łamanego, na której ułożymy kiedyś kostkę brukową.

  2. Przy okazji robót ziemnych chodnika ułożymy kabel plus fundamenty pod oświetlenie zewnętrzne kościoła.

  3. Dalej, zrobienie z cegły licowej podmurówki i słupków do ogrodzenia placu kościelnego, jak również uporządkowanie posesji i wybrukowanie placu między plebanią a kościołem.

  4. Następnie, wykonanie na ścianie frontowej kościoła lica z cegły klinkierowej oraz przemalowanie wieży kościoła specjalną farbą.

  5. Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do kościoła.

  6. Wygładzenie i pomalowanie gzymsów wewnątrz kościoła.

  7. Dokończenie wentylacji grawitacyjnej kościoła, dla poprawy komfortu wiernych.

  8. Modernizacja klubu parafialnego (przyłącza wodno-kanalizacyjne plus wejście główne).

  9. Kosztorys na powyższe prace wyniesie około 250 tys. zł.

Zakres prac jest zatem imponujący, ale skąd środki?

Rada Parafialna zauważyła, że najwięcej środków pieniężnych na budowę pochodzi od osób, które wspierają nasze dzieło poprzez deklaracje i wywiązywanie się z zadeklarowanych kwot w określonym czasie.

Nadmieniamy, że dobrowolne deklaracje są pięknym i przewidywalnym zobowiązaniem, oraz że na przestrzeni kilku lat wypracowała się najchętniej wybierana przez wielu parafian forma – poprzez złożenie na tacy w niedzielę koperty, wewnątrz której jest kartka z nazwiskiem i zadeklarowaną kwotą, lub czasem deklaracja anonimowa. Dziękujemy również za wpłaty na konto parafialne lub poprzez skarbników.

Liczymy również, że nowe rodziny, które mieszkają w Rotmance włączą się w dzieło budowy naszego kościoła.

Jedną z form wsparcia budowy kościoła były i są pożyczki bezprocentowe. Na dzień dzisiejszy możemy z nie ukrywaną radością przekazać Państwu informację, że w ten sposób pożyczono już łączną kwotę przekraczającą 650 tysięcy złotych, oraz że wszystkim pożyczkodawcom pożyczone kwoty zostały zwrócone.

Jesteśmy jako Rada Parafialna przekonani, że nasz wspólny, ambitny plan zostanie w tym roku zrealizowany.

Wszystkim Darczyńcom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać i Szczęść Wam Boże.

Podpisano Rada Parafialna.