S A K R A M E N T Y

Chrzest Święty

 

Chrzest święty w naszej parafii odbywa się w III niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00. Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu dziecka do chrztu:

- akt urodzenia dziecka (odpis z USC)

- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)

- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

- po zapisaniu, kapłan w kancelarii daje rodzicom dziecka kartki

do spowiedzi dla nich samych i dla rodziców chrzestnych.

Otrzymane kartki od spowiedzi mają być podpisane przez spowiednika.

Katecheza chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się

w sobotę przed chrztem po Mszy św. o godz. 18.30

 

Bierzmowanie

 

Sakrament Bierzmowania udzielany jest w III klasie gimnazjalnej, po uprzednim przygotowaniu. Młodzież, która przygotowuje się na przyjęcie tego sakramentu uczestniczy w dodatkowej katechezie sakramentalnej przy parafii w niedziele o godz. 19.00. Dokumenty potrzebne do sakramentu bierzmowania:

- metryka chrztu

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

Eucharystia

 

Msze święte w niedzielę: 8.30, 10.00, 12.00, 18.00 Msze święte w tygodniu: 7.00, 18.00

Przygotowanie do I Komunii Świętej odbywa się w III klasie Szkoły Podstawowej. Dzieci przychodzą na dodatkową katechezę przy parafii w poniedziałki i piątki o godz. 17.00 Dokumenty potrzebne do I Komunii Świętej:

- metryka chrztu

ADORACJA Najświętszego Sakramentu odbywa się w I piątek miesiąca od godz. 9.00 -12.00 oraz od 16.30-18.00.

 

Sakrament Pokuty

 

Z Sakramentu Pokuty' można skorzystać codziennie pół godziny przed Mszą świętą, oraz podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

Namaszczenie chorych

 

Z Sakramentu Namaszczenia Chorych można skorzystać po uprzednim zgłoszeniu chorego w kancelarii parafialnej o każdej porze dnia i nocy. Do chorych udajemy się zawsze w I sobotę miesiąca od godz. 9.00.

 

Kapłaństwo

 

„Jeśli kto chce iść za Mną. niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje "

Jeżeli w swym sercu słyszysz głos Bożego wołania...

Jeżeli chcesz poświęcić swoje życie, aby służyć Kościołowi, głosząc Chrystusa w naszej

diecezji i na całym świecie...

Nie zwlekaj! Skontaktuj się z Twoim Księdzem Katechetą lub Księdzem Proboszczem.

 

Małżeństwo

 

Narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu i przedstawiają następujące dokumenty:

·         aktualną metrykę chrztu dowody osobiste

·         ostatnie świadectwo katechizacji

·         świadectwo bierzmowania

 

zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne tzw. ślub konkordatowy)

lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Spisywany jest protokół przedślubny i kieruje się na spotkania dla narzeczonych,

które odbywają się we wtorki w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim

w godzinach od 19.00 - 20.40. Narzeczeni również biorą udział w spotkaniach w Poradnictwie Rodzinnym, które odbywają się w naszej parafii w każdą środę o godz. 18.45.

Przez 2 tygodnie wygłaszane są zapowiedzi w parafiach, do których narzeczeni należą. Młodzi przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty: pierwsza spowiedź - w tygodniu

po spisaniu protokołu przedślubnego, druga spowiedź - dzień lub dwa dni przed ślubem.