P O R A D N I A   Ż Y C I A   R O D Z I N N E G O

zapraszamy w środy od godz. 1900 (wizytę proszę uzgodnić telefonicznie)

kontakt telefoniczny po 1800 (nr domowy 058-682-35-56)

mail: tomekwica@wp.pl

lub Kancelaria Parafii tel. nr 058-682-14-44 (w godz. urzędowania)

 

Metropolita Gdański Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź

Kurendą nr III2-22/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku

w sprawie ujednolicenia zasad funkcjonowania

PARAFIALNYCH PORADNI RODZINNYCH W ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 

wprowadził z dniem 15 czerwca 2010 roku

odpłatność w wysokości 100zł

wnoszoną przez narzeczonych na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem poradni.

           

Nauczcie się rozpoznawać Swoją płodność

Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia - informacje ogólne

Podstawy prowadzenia i zapisu obserwacji

Interpretacja cykli typowych

 Interpretacja cykli w sytuacjach szczególnych

 karta przykładowego typowego cyklu miesiączkowego

czysta karta obserwacji

(służymy radą)

 

 

Zasady życia domowego

18Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. 19Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! 20Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. 21Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. 22Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się prawdziwego Pana. 23Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, 24że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu! 25Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia; a u Niego nie ma względu na osoby.

List do Kolosan /3.18-25/

 Obowiązki względem rodziców

1 Mnie, ojca, posłuchajcie, dzieci i tak postępujcie, abyście były zbawione. 2 Albowiem Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. 3 Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, 4 a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. 5 Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. 6 Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce: 7 jak panom służy tym, co go zrodzili. 8 Czynem i słowem czcij ojca swego, aby spoczęło na tobie jego błogosławieństwo. 9 Albowiem błogosławieństwo ojca podpiera domy dzieci, a przekleństwo matki wywraca fundamenty. 10 Nie przechwalaj się niesławą ojca, albowiem hańba ojca nie jest dla ciebie chwałą. 11 Chwała dla każdego człowieka płynie ze czci ojca, a matka w niesławie jest ujmą dla dzieci. 12 Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. 13 A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. 14 Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. 15 W dzień utrapienia wspomni się o tobie, jak szron w piękną pogodę, tak rozpłyną się twoje grzechy. 16 Kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę.

Mądrość Syracha /3.1-16/