diakon Janusz Herman

    Ur. 14 czerwca 1980 roku w Gdyni. Ukończył Technikum Gastronomiczne w Gdyni, gdzie po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił w roku 2000 do Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie. Ukończył studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z tytułem magistra teologii ogólnej. Jest katechetą w Zespole Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance i pracuje w duszpasterstwie w parafii św. Faustyny Kowalskiej w Rotmance. Diakon przygotowuje się do przyjęcia święceń prezbiteratu w Seminarium Gdańskim.

<<WSTECZ