N A S I   D U S Z P A S T E R Z E

 

Księża pracujący w parafii św. Faustyny Kowalskiej:

 Ksiądz proboszcz Andrzej Kosowicz

Ksiądz Michał Świeczkowski

Księża, którzy pracowali w parafii św. Faustyny Kowalskiej:

śp. Ksiądz Bronisław Grulkowski

Ksiądz Dariusz Woźny

Diakon Janusz Herman

Ksiądz Waldemar Waluk

Diakon Krystian Krepel

Ksiądz Zaczek Piotr

Diakon Krzysztof Sieniawski

Diakon Mateusz Tarczyński

Ksiądz Paweł Borkowski

Diakon Jan Rzeszewicz

Ksiądz Andrzej Wiejak

Księża pochodzący z naszej parafii

ks. Michał Bielan